Konya-Karaman Elektrifikasyon Tesisleri Yapım İşi

Konya-Karaman Elektrifikasyon Tesisleri Yapım İşi